Historie

1970

Založení OVB v Kolíně nad Rýnem

Filosofie OVB zní od počátku následovně: Zbavit klienta strachu, vybudovat důvěru a nabídnout jistotu, kompetenci a kvalitu.

1989
Založena Akademie OVB pro vedoucí pracovníky. Vzdělání a kvalifikace poradců OVB se neustále zvyšuje.

1991
Počátek expanze do Evropy, založeno OVB Rakousko.

1992
Založeno OVB Polsko, OVB Maďarsko a OVB Česká republika: 11. 12. 1992 byla do obchodního rejstříku v Praze zapsána společnost OVB Allfinanz s.r.o.

1993
Přibyly OVB Slovenská republika, Fidicon AG (Švýcarsko) a OVB Řecko.

1999
Rekordní rok pro OVB – téměř 70 000 nových smluv v Evropě se postaralo ve srovnání s předcházejícím rokem o velký nárůst.

Pokračuje další expanze do Evropy. Založeno OVB Chorvatsko.

2000
OVB Vermögensberatung AG expanduje i během obchodního roku 2000. Tento rok byl úspěšný nejen v Německu, ale i ve všech osmi dceřiných společnostech. Výnosy z obratu a zisk po zdanění opět výrazně vzrostly. 6. listopadu 2000 byla společnost OVB GmbH Co.KG rozhodnutím společníků a notářským zápisem transformována na akciovou společnost.

2001
Od 1. ledna 2001 funguje společnost pod novým jménem OVB Vermögensberatung AG. V prvních šesti měsících roku byla OVB velmi úspěšná. Provizní výnosy meziročně výrazně vzrostly. Zisk po zdanění je více než dvojnásobný. OVB Vermögensberatung AG pokračuje ve své expanzi do Evropy.

Dne 3. července 2001 zahájila svou činnost OVB Italia. První pobočky byly otevřeny v Římě, Miláně, Veroně a Bolzanu. Tím je OVB zastoupeno v deseti evropských zemích.

2002
Založeno OVB Rumunsko a OVB Španělsko.

Pro OVB Vermögensberatung AG, která je tak od tohoto roku zastoupena v jedenácti evropských zemích, probíhá obchodní rok 2002 ve znamení konsolidace na nejvyšší úrovni.

2003
Instituce OVB na podporu chudých „Menschen in Not“ (Lidé v nouzi) slaví 20 let svého trvání. Příspěvky od spolupracovníků OVB v celkové výši 3 mil. euro pomohly mnohým lidem nebo organizacím, kteří se o ně starají.

Založeno OVB Francie. V Německu stejně jako v dalších 12 evropských zemích pracuje pro OVB Vermögensberatung AG cca 7800 lidí. Brutto výnosy skupiny OVB činily za rok 2003 150,2 mil. euro.

2004
Založena holdingová společnosti OVB Holding AG, která přebírá strategické vedení koncernu OVB.

Holdingová společnost zastřešuje od obchodního roku 2004 rovnocennou působnost všech 13 společností, mezi nimi i OVB Vermögensberatung AG pro německý trh.

2005
Transformace české společnosti OVB Allfinanz s.r.o. na akciovou společnost.

2006
Navýšení základního jmění OVB Allfinanz, a.s., ze 2 mil. Kč na současných 16,5 mil. Kč.
Vstup OVB Holding AG na Frankfurtskou burzu v Prime Standard.

2007
Založeno OVB Ukrajina, skupina OVB je tak nyní zastoupena ve 14 evropských zemí včetně Německa.

OVB Allfinanz se zapojilo do certifikovaného celoevropského vzdělávání OVB, vlastního vzdělávacího systému CFC, který vyvinula švýcarská univerzita a kterým rozšiřuje znalosti a dovednosti všem spolupracovníkům v Evropě.

2008
OVB Allfinanz se stává generálním partnerem 6. ročníku soutěže o nejlepší produkty na českém finančním trhu Zlatá koruna 2008. Svým spojením symbolizuje spojení finančního poradenství s nejlepšími finančním produkty na trhu a pomáhá orientovat se veřejnosti ve světě financí.

OVB Allfinanz se stává jedním z pěti hlavních partnerů projektu Golf pro Leontinku – benefiční golfové tour. OVB si totiž jako významní česká společnost dobře uvědomuje, že je její povinností aktivně podporovat všeobecně prospěšné projekty nejrůznějšího zaměření. Od svého vzniku OVB Allfinanz na území České republiky přispěla značnou částkou na desítky dobročinných projektů a hodlá v tom pokračovat i nadále.

OVB Allfinanz zahájilo image reklamní kampaň Jednička ve finančním poradenství.

15 + 800 000 + 1 500 000 = 1 Připadá vám tato rovnice zvláštní? A přesto je to správně. 15 let na českém trhu, 800 000 spokojených zákazníků, více než 1,5 milionu smluv. To jsou čísla jedničky ve finančním poradenství.

2009
OVB Allfinanz má již 11 zemských ředitelství.

OVB Allfinanz se pro rok 2009 stala generálním partnerem Czech CFA Society a její výroční akce Forecasting Dinner 2009. Letošní již sedmé výroční setkání k prognóze ekonomického vývoje se uskutečnilo 12. února pod záštitou Zdeňka Tůmy, guvernéra ČNB.

2010
OVB Allfinanz spustilo vzdělávací projekt Moje Familie

Tento unikátní vzdělávací projekt společnosti OVB má za cíl zvýšit finanční gramotnost žáků základních škol. Jedná se o porozumění otázkám ze světa financí, pochopení principu toku peněz, řízení rodinného rozpočtu a v neposlední řadě uvědomění si hodnoty financí.

OVB Allfinanz propůjčila své jméno projektu OVB Vstřícná banka

Společnost OVB Allfinanz je generálním partnerem ambiciózního projektu OVB Vstřícná banka, který představuje první tuzemský, nezávislý a objektivní rating bank v České republice. Projekt ratingu bank se zásadním způsobem liší od všech dosavadních projektů vztahujících se k bankám.

OVB Allfinanz, a.s. vstupuje do USF

Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství na svém dubnovém zasedání vyhovělo žádosti společnosti OVB Allfinanz a přijalo jí za řádného člena sdružení. Své síly tak ke stávajícím členům připojuje jedna z nejvýznamnějších finančně-poradenských společností v ČR. OVB s oceněním ČEKIA Stability Award jako jediná finančně poradenská společnost v ČR.

OVB Allfinanz, a.s., získala prestižní rating AAA Stability

Jako jediná finančně poradenská společnost působící v České republice získala za rok 2010 OVB Allfinanz prestižní rating AAA Stability v rámci hodnocení ČEKIA Stability Award. Je to další potvrzení stability společnosti OVB Allfinanz, ale také jejího předního postavení na trhu finančního poradenství v České republice.

2011
OVB Allfinanz se stala hlavním partnert Vysoké školy finanční a správní

Partnerství s Czech CFA Society trvá již 3 roky

Již tři roky trvá hlavní partnerství s Českou asociací certifikovaných finančních analytiků Czech CFA Society a jejími prestižními akcemi, především pak s akcí Forecasting Dinner. OVB tak podporuje projekt pečující o etiku a vzdělávání účastníků vzdělávacího programu CFA. Vysoký kredit CFA a důraz na etické principy při zpracování finančních analýz jsou hlavním pojítkem tohoto partnerství.

OVB a Zlatá koruna jsou spojeny již 4 roky

OVB a Zlatá koruna tvoří silné a dlouhodobé spojeníNaše partnerství symbolizuje spojení finančního poradenství s nejlepšími finančními produkty na českém trhu. K veřejnosti se obracejí i mezinárodní finanční fóra Zlaté koruny, která se stala diskusní platformou špičkových ekonomů.

OVB míří s aplikacemi na tablety

Finančně poradenská společnost OVB Allfinanz jako první finanční instituce v České republice vydává pro své spolupracovníky, klienty i širokou veřejnost dvě aplikace určené pro iPad a ostatní tablety. První z nich je OVB Journal, magazín s články a rozhovory na téma financí, finančních trhů a firemních projektů. Zajímavé texty jsou doplněné o interaktivní prvky jako jsou animace, videa a zvukové stopy, které povyšují čtení magazínu na zábavu.Aplikace Finanční test národa pak zábavnou a nenásilnou formou nabádá majitele tabletů, aby si prověřili své znalosti finančních pojmů.

OVB opět s ratingem AAA excelentní v hodnocení ČEKIA Stability Award

Společnost OVB Allfinanz byla podruhé za sebou oceněna nejvyšší známkou v hodnocení ČEKIA Stability Award. Navázala tak na úspěch z minulého roku, kdy jako první finančně poradenská společnost na trhu získala hodnocení AAA excelentní.

Milion lidí se o penězích radí s OVB

Krátce poté, co společnost OVB Allfinanz oznámila na konci srpna 2011 překročení hranice obratu ve výši 1 miliardy korun, dosáhla v těchto dnech dalšího zásadního mezníku ve své činnosti – její služby v ČR již využívá přes 1 milion klientů. Nejenže tak potvrzuje svou silnou pozici na trhu finančního poradenství, ale zároveň znovu vylepšuje očekávané výsledky pro tento rok.

Českých 100 Nejlepších: OVB oceněna za dynamický růst

Společnost OVB Allfinanz byla oceněna v oborové kategorii Dynamický růst soutěže Českých 100 Nejlepších. Ocenění převzal Michal Knapp, předseda představenstva a generální ředitel OVB Allfinanz z rukou ministra financí Miroslava Kalouska ve Španělském sále Pražského hradu.

OVB se představí ve své filmové premiéře

Společnost OVB Allfinanz se 19. ledna 2011 představí v pro sebe netypické premiéře. S finančně poradenskou společností se setkají diváci nové komedie Martina Horského, v režii Milana Cieslara, „Láska je láska“. OVB nejenže je partnerem filmu, ale do jeho děje také aktivně zasáhla – jedna jeho část se odehrává v pražském sídle společnosti, a vedlejší role zde obsadili také její zástupci, v čele s Michalem Knappem, generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti. Navíc – jedna z hlavních hrdinek filmu Zdena Fuksová v podání Simony Stašové představuje zemskou ředitelku OVB.

Další web používající WordPress